FAQ Financieel
Begint een boekstuknummer per dagboek in een boekjaar altijd met 1?
Het boekstuknummer van elk dagboek begint per boekjaar standaard met nummer 1. Door een dagboeknummer in parameter 0-FINANCIEEL in te vullen kunt u regelen dat de nummering van dat dagboek in het nieuwe jaar verder gaat waar deze in het oude jaar stopte.
Hoe kan ik snel een boeking terugvinden?
De snelste methode is door gebruik te maken van de auditfile viewer. H&L kan per periode (of reeks periodes) een bestand opbouwen dat u via de Auditfile Viewer kunt raadplegen. Deze plug-in is sinds versie 8.0 beschikbaar.
Kan ik een factuur (binnen marges) toch boeken al klopt het saldo niet op de cent nauwkeurig?
Ja, dat is mogelijk. Via parameter 0-INKOOP kunt u aangeven dat u een afwijkingen tot een minimum bedrag automatisch accepteer. Daarnaast kunt u een afwijkingspercentage ingeven waarbij het factuurverschil (tot een maximaal bedrag) ook wordt geaccepteerd. Het factuurverschil wordt overigens op de rekening relatiecode 514 (factuurverschillen) geboekt.
Ik kan kostenfacturen niet boeken op een factuurdatum die verder ligt dan de huidige datum. Hoe komt dat?
Die controle is er omdat een boeking door een typfout in de datum in een verkeerde periode of zelfs boekjaar zou kunnen worden geplaatst. Mocht u echter toch op een datum willen boeken die verder ligt dan vandaag, dan kunt u dat regelen via parameter 0-FINANCIEEL.
Kan ik een kant en klare BTW aangifte produceren via H&L?
Ja dat is mogelijk. Via parameter 1-QK1ON00 kunt u een en ander instellen.
We adviseren u om eerst te overleggen met een software specialist van Comlogic over de implicaties van deze nieuwe functionaliteit. Met hem kunt u dan een implementatieplan voor deze werkwijze afspreken.
Kan Handel & Logistiek een auditfile opbouwen?
Ja, H&L beschikt over een downloadfunctie 'Auditfile' waarmee voor een te selecteren tijdvak (bijvoorbeeld een maand, een kwartaal of een heel jaar) alle financiële boekingen in XML formaat kunnen worden opgeslagen.

U kunt de auditfile vervolgens e-mailen aan de fiscus, maar desgewenst ook ter beschikking stellen aan uw accountant die de auditfile via het - door de fiscus gratis ter beschikking gestelde - 'Auditfile viewer' programma eenvoudig kan bekijken. Bij de jaarafsluiting betekent dat (is onze ervaring) dat uw accountant u vrijwel niet nodig heeft omdat alle financële informatie in de auditfile aanwezig is!

Kan ik een bedrijfsrekening uitsplitsing automatisch laten verlopen bij automatische journaalposten?
Ja, dat kan. Via parameter 0-AUTBDRREK kunt u per rekeningsoort aangeven via welke rubriek uit welk bestand u de kostenplaats wilt laten bepalen (bijvoorbeeld: kostprijswaarde verkopen uitsplitsen via rubriek 'artikelgroep' uit het artikel stambestand).
Kan ik historische facturen archiveren zodat ze niet meer in het facturenbestand staan, maar nog wel bewaard blijven?
Ja, dat is mogelijk. Als u parameter 0-OPPARC activeert worden de historische openstaande posten die verwijderd mogen worden, eerst gearchiveerd in een door u te kiezen archiefbestand.
Kan ik in H&L rentenota's produceren?
Ja , H&L voorziet in functionaliteit waarmee rentenota's kunnen worden aangemaakt. We adviseren u overigens om eerst te overleggen met een software specialist van Comlogic over de implicaties van deze functie. Met hem kunt u dan een implementatieplan voor de gewenste werkwijze afspreken.
Moet ik alle afgedrukte facturen bewaren in H&L bestand SPBPR0?
Nee, dat hoeft niet. U kunt namelijk kiezen voor automatische archivering van alle geprinte facturen. Deze keuze legt u vast via parameter 0-FACARC.
Kan de ouderdomsuitsplitsing van openstaande facturen ook op basis van de factuurdatum worden uitgevoerd?
Standaard berekent H&L de ouderdom van facturen op basis van de vervaldatum. Het is echter ook mogelijk om de ouderdom op basis van de factuurdatum te laten bepalen. Via parameter 0-FINANCIEEL maakt u die keuze.
Wordt betalingskorting over alle orderregels berekend?
In principe wel. U kunt echter via parameter 0-BETKRT aangeven welke rekeningnummers (of ranges daarvan) moeten worden uitgesloten voor berekening van de betalingskorting

   
Gooimeer 1
   
1411 DC  Naarden
    Nederland

    T:  +31(0)85 236 7180
   
E:  info@comlogic.nl

    HOME  |  NEEM CONTACT OP LEVERINGSVOORWAARDEN

KvK nr:   32060515
BTW nr:  NL8036.63.560.B.01
Meer lezen over ...