FAQ Inkoop
Als bij ontvangstboeking blijkt dat er nog vrije voorraad ligt, kan ik die dan ook aan de backorder laten toewijzen?
Ja, dat kan. Via parameter 0-INKOOP bepaalt u of een incomplete verkoooporderregel mag worden voorzien van nog vrije voorraad.

Besteladvies 'filiaalbevoorrading' adviseert een verpakking; dat is niet gewenst. Is daar iets aan te doen?
Ja, via parameter 0-INKOOP kunt u regelen dat het besteladvies t.b.v. filiaalbevoorrading rekent met de verkoopeenheid in plaats van met de inkoopeenheid. In dat geval wordt geen afronding op veelvouden van de inkoopgrootte gehanteerd.

Het besteladvies bepaalt "overall" of er voldoende voorraad is. Kan dat ook op datum specifiek?
Een terechte vraag. Tot versie 8.1 was het zo, dat het besteladvies per artikel bekeek wat dé economische voorraad was. Daardoor kon het gebeuren dat er niet besteld hoefde te worden omdat er overall voldoende voorraad was, terwijl er al eerder aan klanten geleverd moest worden dan een inkoopbestelling binnenkwam. Daarom is in versie 8.1 de optie 'besteladvies via tijdlijn' toegevoegd. Die functie kijkt per datum of er voldoende voorraad van een artikel is. U kunt deze functie activeren via parameter 0-INKOOP.

Houdt H&L rekening met besteldagen en bestelweken bij leveranciers ?
Daar houdt H&L inderdaad rekening mee. Via parameter 0-INKOOP kunt u instellen dat als er bij een leverancier besteldagen en/of bestelweken zijn ingevoerd, de leverdatum berekening niet vanaf vandaag een leverdatum kan berekenen maar vanaf de eerstvolgende besteldag / bestelweek.

Ik kan geen artikelregels invoeren in Beheer Inkoopfacturen. Waarom niet?
Een inkoopfactuur met artikelen komt altijd voort uit een inkooporder (directe leveringen) of een ontvangst. Beiden kunnen via H&L functies automatisch in een inkoopfactuur worden opgenomen. Zo houdt u 100% aansluiting met de subadministratie 'te ontvangen facturen' (iets dat niet gegarandeerd kan worden als u handmatig artikelen in een inkoopfactuur kunt opnemen). Mocht het echter in uw administratie toch noodzakelijk zijn om handmatig artikelen in de inkoopfactuur op te nemen, dan kunt u dat via parameter 0-INKOOP regelen.

Ik kan maar tot een bepaald tijdstip bij een leverancier bestellen. Is het mogelijk dat H&L daar rekening mee houdt?
Jazeker. U kunt namelijk in parameter 0-INKOOP vastleggen vanaf hoe laat automatisch de volgende dag als besteldag moet worden gehanteerd.
Ik zou graag een cycle-count inventarisatie willen hanteren. Voorziet H&L in een dergelijke methode?
Ja, ook die werkwijze wordt door H&L ondersteund. U kunt via parameter 0-INVENTORY activeren dat een reeks artikelen in een cyclus wordt geinventariseerd. In dat geval wordt inventarisatie voorafgegaan door de ingave van het aantal artikelen dat u opnieuw wilt tellen. Zo kunt u uw inventarisatie per keer (dag?) beperken en tenslotte toch alle artikelen tellen

Kan ik bij de levertijdbepaling aan de inkoopkant uitschakelen dat er met bestelweken en besteldagen wordt gewerkt?
Ja, dat kan. Dat regelt u via parameter 0-INKOOP.

Kan ik de levertijdbepaling aan de inkoopkant uitschakelen?
Ja, dat kan. Dat regelt u via parameter 0-INKOOP.

Kan ik direct vanuit de ontvangstregistratie pakbonnen printen van zojuist ontvangen artikelen?
Ja, dat is mogelijk. Hoewel er een parameter is waarmee u deze functionaliteit kunt activeren adviseren we u overigens met klem om eerst te overleggen met een software specialist van Comlogic over de implicaties van deze nieuwe werkwijze. Met hem kunt u dan een implementatieplan voor deze werkwijze afspreken.

Kan ik in Invoer inkooporders ook in- op verkopen en directe leveringen wijzigen?
Dat is standaard niet toegestaan omdat de in- en verkopen en directe leveringen via de verkoop ontstaan. Wanneer u toch wijzigingen in dit type inkooporders wilt kunnen doorvoeren dan kunt u die functionaliteit activeren via parameter 0-INKOOP.

Kan ik na aanmaak van Inkooporders zien welke inkoopordernummers er zijn aangemaakt?
Dat kan. Via parameter 0-INKOOP kunt u instellen of u die nummers wilt zien.

Kan ik op eenvoudige wijze een besteladvies wijzigen en er vervolgens automatisch inkooporder(s) van maken?
Ja, vanaf versie 8.1 kunt u via parameter 0-INKOOP regelen dat een gegenereerd besteladvies niet automatisch wordt afgedrukt. In plaats daarvan wordt naar een functie doorgestart waarin u op eenvoudige wijze een leverancier uit het advies kunt laten vervallen of een aantal regels kunt laten vervallen. Ook kunt u bestelregels wijzigen of toevoegen. Als het advies naar uw zin is kunt u het vervolgens automatisch laten omvormen tot inkooporders.

Op het besteladvies worden ook in- op verkopen en directe leveringen meegenomen. Kan ik dat ook uitschakelen?
Zeker. Via parameter 0-INKOOP kunt u aangeven dat u deze bestellingen niet wilt meenemen in een advies omdat u die via een separate bestelprocedure (of direct vanuit Order invoer) meeneemt.

Via F1 kun je in Beheer Ontvangsten een hele inkooporder inlezen in een ontvangst. Kan dat worden geblokkeerd?
Dat is inderdaad mogelijk. Via parameter 0-INKOOP kunt u instellen of via de F1 toets een hele order in de ontvangst mag worden ingelezen.

Waarom moet een inkooporder na invoer altijd geboekt worden? Kan dat niet automatisch?
Een inkooporder kan automatisch worden geboekt en er kan zelfs automatisch een inkoopopdracht van worden gemaakt die ook automatisch gemaild, gefaxt etc. kan worden. In het eerste ontwerp van H&L waren deze functies losgekoppeld.

Wordt de levertijd berekening op basis van kalenderdagen berekend of op basis van werkdagen?
Beiden is mogelijk. Standaard rekent het systeem met kalenderdagen maar via parameter 0-INKOOP kunt u instellen dat de levertijd via werkdagen moet worden berekend.


   
Gooimeer 1
   
1411 DC  Naarden
    Nederland

    T:  +31(0)85 236 7180
   
E:  info@comlogic.nl

    HOME  |  NEEM CONTACT OP LEVERINGSVOORWAARDEN

KvK nr:   32060515
BTW nr:  NL8036.63.560.B.01
Meer lezen over ...