FAQ Voorraad
Kan H&L automatisch voorraadverschillen traceren?
Ja, dat is mogelijk. Via parameter 0-VERKOOP kunt activeren dat H&L tijdens terugmelden van een order moet signaleren als er voorraadverschillen optreden. Een voorbeeld ter illustratie:
Besteld: 10 stuks
Leverbaar: 8 stuks
Teruggemeld: 6 stuks
Indien de functie is geactiveerd zal H&L in dat geval een voorraadcorrectie noteren (niet boeken!) van -2 stuks met als runnummer de datum in formaat EEJJMMDD. Zo kunt u aan het einde van elke dag kijken welke voorraadcorrecties H&L voorstelt en beoordelen in hoeverre dat klopt met de werkelijkheid. Niet gewenste correcties kunt u weer verwijderen en wat wel gecorrigeerd dient te worden kunt u dan boeken.
Als ik een artikel kopieer, dan worden de taalomschrijvingen van het artikel niet meegekopieerd. Is dat wel mogelijk?
Ja, dat kan. Via de parameter 1-QK400C kunt u instellen dat bij het kopieren van een artikel ook de taalomschrijvingen moeten worden meegekopieerd.
Hoe gaat filiaalbevoorrading om met het niet ontvangen deel van de in- en verkooporder?
U kunt kiezen of de orders voor het niet ontvangen deel in backorder moeten blijven of dat ze moeten worden opgeschoond (lees: verwijderd). Via parameter 0-FILBEV kunt u de gewenste werkwijze kiezen.

Ik mag via Beheer Artikel stamgegevens de ABC klasse niet handmatig wijzigen. Waarom niet?
Dat is vanuit beveiligingsoogpunt gedaan. Wanneer u met de module bestelmethodieken werkt, wordt deze rubriek immers automatisch berekend. Wanneer u overigens toch handmatig bepaalde (of alle) klassen wilt kunnen wijzigen, dan kunt u dat instellen via parameter 0-BESTMETH.

Is een artikel via de blokkeercode altijd geblokkeerd?
Nee, dat kunt u zelf 'instellen'. Default is een artikel met een blokkeercode groter dan 5 automatisch geblokkeerd voor inkoop of verkoop. Via parameter 0-ARTBLOK kunt u echter aangeven dat een of meer codes niet tot blokkade mogen leiden.

Is er een manier om locaties aan te maken die niet geadviseerd mogen worden?
Ja, in parameter 0-LOCATIE kunt u maximaal 15 'verboden locaties' definiëren.

Kan H&L automatisch een retourorder creëren voor artikelen die ik teveel op voorraad heb?
Ja, dat kan. Per leverancier kunt u aangeven hoeveel dagen na ontvangst u een artikel nog kunt retourneren. Via de functie 'Creeer retourorders surplusvoorraad' bepaalt H&L automatisch welke artikelen meer voorraad hebben dan de maximum voorraad en hoeveel derhalve aan de leverancier(s) geretourneerd mag worden.

Kan ik de levertijd van de leverancier voorzien van een veiligheidsmarge?
Ja, dat is mogelijk. U kunt via parameter 0-BESTMETH instellen dat er bij de berekende levertijd een aantal dagen moet worden opgeteld.
Kan ik piekverkopen uitsluiten bij de bepaling van de minimum en maximum voorraad?
Zeker. Via parameter 0-BESTMETH kunt u instellen wanneer er in uw bedrijf sprake is van een piekverkoop. Wanneer een orderregel als zodanig is gekwalificeerd, wordt deze niet meegeteld bij de bepaling van de gemiddelde afzet op basis waarvan de minimum en maximum voorraad worden bepaald. U stelt de piekgrens in via een factor en kunt tevens aangeven dat er minimaal sprake moet zijn van een piekaantal.

Als u bijvoorbeeld aangeeft dat u één orderregel als piekverkoop ziet wanneer het aantal 2x zo groot is als de gemiddelde maandafzet, dan klikt dat logisch, maar is de gemiddelde maandafzet 1, dan is mogelijk een verkoop van 2 niet direct een piekverkoop. In dat geval kunt u aangeven dat u de regel pas bij een verkoop van minimaal 5 stuks als een piekverkoop ziet.

Kan H&L voor goedkope artikelen automatisch meer bestellen dan de maximum voorraad?
Zeker is dat mogelijk. De beoordeling of dit voor een artikel van toepassing is, vindt plaats op grond van de vergelijking van 'de handlingkosten' ten opzichte van 'het renteverlies van een maand extra bestellen'.

Als de handlingkosten hoger zijn dan de waarde van een maand meer bestellen, dan bepaalt H&L hoeveel maanden extra er bijbesteld mag worden (uiteraard door u te maximeren tot een maximum aantal maanden).

E.e.a. kan worden ingesteld via parameter 0-BESTMETH

Kan ik voorkomen dat een artikel automatisch van klasse verandert?
Ja, dat is mogelijk. U kunt via parameter 0-BESTMETH instellen welke ABC klassen niet zondermeer van klasse mogen veranderen. Als dat volgens de formules toch zou moeten gebeuren wordt zo'n klassewijziging “in de wacht gezet”. Alleen regels die niet "in de wacht" staan, mogen worden geactiveerd. Via functie "Beheer ABC analyse" kunt u deze code uitzetten en vervolgens de nieuwe klasse alsnog activeren.

Moet ik altijd per magazijn/productgroep vastleggen t/m welke klasse de servicegraadpercentage geldt?
Nee, dat hoeft niet. U kunt via parameter 0-BESTMETH vastleggen dat u via Beheer ABC klassen wilt regelen welke klasse voor een servicegraadpercentage in aanmerking komt.

Werken de bestelformules met kalenderdagen of met werkdagen?
Dat kunt u zelf instellen. Via parameter 0-BESTMETH kunt u instellen hoeveel dagen – in plaats van het 'kalender aantal dagen' – per periode gehanteerd moet worden (maand: 22 i.p.v. 30; week: 5 i.p.v. 7)

Wordt de levertijd van de leverancier altijd als uitgangspunt gebruikt bij bepaling van de minimum voorraad?
Nee, u kunt via parameter 0-BESTMETH een aantal dagen invullen dat u als minimum levertijd wilt hanteren. Dat is met name zinvol omdat een levertijd van bijvoorbeeld 1 dag al snel wordt overschreden.

Wordt de levertijd van de leverancier altijd automatisch bepaald?
Nee, u kunt via parameter 0-BESTMETH instellen dat u alleen de levertijd automatisch wilt laten bepalen als deze binnen bepaalde marges ligt. Zo kunt u bepaalde orders uitsluiten omdat de ontvangst daarvan te ver afligt van de gehanteerde levertijd.

U stelt de levertijdgrens in via een factor en kunt tevens aangeven dat er minimaal sprake moet zijn van een aantal dagen overschrijding.


   
Gooimeer 1
   
1411 DC  Naarden
    Nederland

    T:  +31(0)85 236 7180
   
E:  info@comlogic.nl

    HOME  |  NEEM CONTACT OP LEVERINGSVOORWAARDEN

KvK nr:   32060515
BTW nr:  NL8036.63.560.B.01
Meer lezen over ...